„DA!” votului prin corespondență

Luni, 3 octombrie 2011

***

© Alexandru Dan Mitache • 2011